صدای پرندگان جنگلی

 

 

ئی چینگ 

I Ching
کتاب تقدیرات


مترجم: سودابه فضائلی

تنظیم: آل‍ف‍رد داگ‍لاس‌

پ‍ی‍ش‍گ‍ف‍ت‍ار از: ک‍ارل‌ گ‍وس‍ت‍اوی‍ون‍گ‌


کنفسیوس: اگر چند سال بر زندگی من افزوده می شد، من پنجاه سال آن را به مطالعه "ئی چینگ" اختصاص می دادم، و بدین ترتیب ممکن بو از ارتکاب اشتباهات فاحش خودداری کنم.

هرمان هسه: من بیشتر از خرد چین الهام گرفته ام، تا از "اوپانیشاد" های "ودانتا". "ئی چینگ" می تواند زندگی را دگرگون کند.

کارل گوستاو یونگ: من ساعتها می نشستم و با دقت در نتیجه تفأل، و تقابل سؤال ها و جواب ها، شیوه ی "ئی چینگ" را تمرین می کردم. نتایج شاخصی که به دست می آمد، ارتباطی پر معنا با جریان افکارم برقرار می کرد، براستی که شیوه ی "ئی چینگ" کیفیت های خاصه پنهان را در اشیاء و آدمیان می شناسد، و ناخودآگاه آدمی را می بیند

 

کتاب در کانال زیر در دسترس هست .
@sahaja_yoga

 

+بهترین مشاوری که تاکنون داشته ام . بی شک !


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

بیمه آسیا - نمایندگی قاسمی شرکت کاشی نقش باستان بورس حرفه ای تام باهر فروشگاه بی اند بی لایف استایل سوزِ دل علاوه تر کالا نسیم بیهود دفتر آگهی 178 | 88433820 کلوپ بازی بروز Berooz Game Club